Fire Safety Training (2018)

 

 

                ป๋าใหญ่แจกจ่ายงาน                                   เล่นตบแปะฝึกความแม่นยำในการฟัง

 

      ซ้อมดับเพลิงกรณีไฟติดเสื้อผ้า                   ซ้อมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 

 

      รูปแบบการเกิดเพลิงใหม้ในบ้าน            อบรมภาคทฤษฏี(ฟังผมหน่อยนะคร้าบ)

 

               อบรมภาคปฏิบัติ                                 จุดรวมพลชาวมาลูโก้

 

  มีพยาบาลสาวดูแล                             ขั้นตอนการปฐมพยาบาลคนเจ็บ

 

 

                                                  อบรมจบแล้วจ้า