Fire Safety Training 2018

          แดดก็ร้อนฝนก็จะตก ไม่อยากซ้อมก็ไม่ได้นายสั่งมา รอบนี้ซ้อมดับเพลิงกันกลางแสงแดดแรงจ้าเลยทีเดียว แต่เราชาวหนุ่มสาว

มาลูโก้ก็ไม่เคยกลัว มาดูภาพกิจกรรมดันดีกว่าครับ

 

                                                                    ป๋าใหญ่แจกจ่ายงาน                                                                         เล่นตบแปะฝึกความแม่นยำในการฟัง

 

                            ซ้อมดับเพลิงกรณีไฟติดเสื้อผ้า                                             ซ้อมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 

 

                           รูปแบบการเกิดเพลิงใหม้ในบ้าน                                อบรมภาคทฤษฏี(ฟังผมหน่อยนะคร้าบ)

 

       อบรมภาคปฏิบัติ                                              จุดรวมพลชาวมาลูโก้

 

                             มีพยาบาลสาวดูแล                                        ขั้นตอนการปฐมพยาบาลคนเจ็บ

 

อบรมจบแล้วจ้า