Kaizen 2nd 2019

          กิจกรรมเชิงแนวคิดพัฒนาครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 ของพนักงานแต่ละคนโดยให้แต่ละคนนำเสนอไอเดียและแนวคิด พร้อมกับขั้น

ตอนและวิธีนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการนำรางวัลมามอบให้กับเหล่านักคิดพัฒนาอีกด้วย

 

คณะกรรมการ Kaizen ทั้ง 7 ท่าน

 

                                                                       

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงาน Kaizen กล่าวเปิดนำ

 

รับมองรางวัลจากผู้จัดการเพื่อเป็นแรงบรรดาลใจในการมุ่งมั่นทำ Kaizen ต่อไปในครั้งหน้า