Fire Safety Training (2019)

 

 

 

การซ้อมช่วยชีวิตเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในอาคาร

 

 

 

การซ้อมอพยพไปจุดรวมพลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 

 

 

ซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการดับเพลิงด้วยวิธีอื่นๆ