Print
Hits: 1531

Fire Safety Training 2019

          ปี 2019 กำลังจะผ่านพ้นไป ข่าวไฟไหม้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆ ดังนั้นพวกเราชาวมาลูโก้จะประมาทไม่ได้นะ

การฝึกซ้อมจะช่วยให้เราคุ้นเคยหากเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ในปีนี้พวกเราก็ซ้อมกันหลายหลายแบบทั้งการช่วยชีวิต

การขนย้าย การดับเพลิงขั้นต้น ไปดูภาพกิจกรรมกันดีกว่าครับ

 

การซ้อมช่วยชีวิตเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บในอาคาร

 

 

การซ้อมอพยพไปจุดรวมพลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

 

ซ้อมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นและการดับเพลิงด้วยวิธีอื่นๆ