Print
Hits: 598

Disinfecting surfaces Covid-19 

            วันนี้ทางบริษัทได้ทำการจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจากภายนอกเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อใน

โรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการรับรองว่าสามารถกำจัดเชื้อ Covid-19 ได้ โดยทำการพ่นฆ่าเชื้อทั้งในบริเวณ สำนักงาน

ส่วนของการผลิต โรงอาหาร และโกดังเก็บของ เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานเราปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19

 

พ่นฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆทั่วเขตโรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้ใบรับรองเรียบร้อย