Children Day Donation 2019

            วันเด็กปี 2019 นี้ทางบริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องๆที่น่ารักในอนาคต

Phuhinrongkla Donation 2019 

          เปิดงานต้นปี 2019 นี้ทางบริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้มีโครงการดีดีอีกเช่นเคยเพื่อเด็กๆที่ยังขาด

Baantawanmai Foundation

          วันนี้พวกเราชาวหนุ่มสาวมาลูโก้ก็มีกิจกรรมดีๆ มาอีกเช่นเคย วันนี้พวกเรามากันที่มูลนิธิบ้านตะวันใหม่ ซึ่งอยู่

Kaizen 1st

          กิจกรรมเชิงแนวคิดพัฒนาที่ทางผู้ใหญ่ใจดีได้เสนอให้จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ๆ

Disinfecting surfaces Covid-19 

            วันนี้ทางบริษัทได้ทำการจ้างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจากภายนอกเข้ามาพ่นยาฆ่าเชื้อใน

AIDS Helpful Donation 2018

          ทางบริษัท มาลูโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรค HIV เพื่อบรรเทาทุกข์

Fire Safety Training 2018

          แดดก็ร้อนฝนก็จะตกไม่อยากซ้อมก็ไม่ได้นายสั่งมา รอบนี้ซ้อมดับเพลิงกันกลางแสงแดดแรงจ้าเลยทีเดียว

Annual Health Check Up 2018

                        โครงการตรวจสุขภาพฮาเฮ พบก่อนรักษาได้ประปี 2018 ครั้งนี้ได้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ามาให้บริการ

Blood Donation 2020

            ในปัจจุบันยอดบริจาคเลือดก็ยังคงไม่เพียงพอการใช้งานทางการแพทย์ สาเหตุก็มาได้จากหลายสาเหตุ เช่น

Fire Safety Training 2019

          ปี 2019 กำลังจะผ่านพ้นไป ข่าวไฟไหม้ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆ ดังนั้นพวกเราชาวมาลูโก้จะประมาทไม่ได้นะ

Kaizen 2nd

          กิจกรรมเชิงแนวคิดพัฒนาครั้งที่ 2 ประจำปี 2019 ของพนักงานแต่ละคนโดยให้แต่ละคนนำเสนอไอเดียและ

Annual Health Check Up 2019

          โครงการตรวจสุขภาพฮาเฮ พบก่อนรักษาได้ประปี 2018 ครั้งนี้ได้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้ามาให้บริการเริ่ม

Children Day Donation 2020

            วันเด็กปี 2020 นี้ทางบริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีโครงการปันน้ำใจเพื่อน้องๆที่น่ารักในอนาคต

Admin Manager Birthday

          เจ้านายใจดีแจกอาหารแสนอร่อยให้กับพนักงานในวันครบรอบวันเกิด (ขอไม่บอกอายุนะ แต่เชื่อเถอะเห็นจากรูป

Wellgrow Project 2018

          กิจกรรมจากนิคมอุตสาหกรรม Wellgrow ช่วยกันเก็บขยะรอบนิคมและปลูกต้นไม้ให้งอกงามโดยการขอความ