มาลูโก้ปันน้ำใจเพื่อน้องในวันเด็ก (2019)

 

Annual Health Check Up 2018

AIDS Helpful Donation 2018

 

Kaizen ครั้งที่ 1 (2018)

Fire Safety Training (2018)

Kaizen ครั้งที่ 2 (2018)