Kaizen ครั้งที่ 1 (2018)

คณะกรรมการ Kaizen ทั้ง 7 ท่าน

 

                                                                       

มีการอธิบายหลักการของแต่ละแผนงาน

 

   

รับมองรางวัลจากผู้จัดการเพื่อเป็นแรงบรรดาลใจในการมุ่งมั่นทำ Kaizen ต่อไปในครั้งหน้า