Color Label

 

           Sticker หลากหลายสีมีทั้งแบบพิมพ์ต่อด้วย Ribbon ได้และแบบพิมพ์ต่อไม่ได้

อีกทั้งลูกค้ายังสามารถระบุได้ว่าต้องการ Sticker แบบไหน สีอะไร หรือระบุประเภทพื้นผิว

ที่ต้องการนำไปติดและสถานที่ติด Sticker ทางเราก็พร้อมจะแนะนำตัวที่ดีที่สุดให้กับทางลูกค้าครับ