เรามุ่งมั่นพัฒนาและเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีเพื่อผลิตสินค้าให้กับท่านโดยเฉพาะ

เรามีทั้งสติกเกอร์เกรดพิเศษหลากหลายชนิด สำหรับงานอุตสาหกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

 

เรามีห้อง Cleanroom 10000 / Booth 1000 เพื่อควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ

บริษัทของพวกเราได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO 9001 , 14001 และมาตรฐานความปลอดภัย UL

วัตถุดิบและการผลิตทุกขั้นตอนรวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปได้ตามมาตรฐานGreen Procurement และ RoHS compliance

 

            บริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2543 โดยได้รับการส่งเสริม

การลงทุนจาก B.O.I (คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)   ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบการจัดการ

ISO9001 : 2000 ในปี 2549  และ ISO 14001 : 2004 ในปี 2550 จาก Benchmark Certification ประเทศ

ออสเตรเลีย บริษัท มาลูโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท มาลูโก้ เลเบล จำกัด แห่ง

ประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ในการผลิต สิ่งพิมพ์ Sticker Label และ Nameplate ต่างๆ รายใหญ่ของญี่ปุ่น

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเน้นที่ประเภท Hi-end electronic product

 

        โดยมีจุดประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อขยายฐานการผลิตในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับปริมาณ

ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในภูมิภาคแห่งนี้

 

        Malugo (Thailand) Co., Ltd. has been established in Thailand since 2000 and has been

supported the investment fund by BOI. Company has been certified ISO9001: 2000 in year 2006

and ISO14001:2004 in year 2007 from benchmark certification, Australia.

 

        Malugo (Thailand) Co., Ltd is the member of Malugo Label Co., Ltd., Japan which posses

high experience in producing printed sticker label and various name plates for major Japanese

industrial buying in different business especially for high-end electronic product.

 

        The objectives for Malugo (Thailand) Co., Ltd. are to expand the manufacturing based in

South East Asia in order to fulfill the increasing customers’ demand in the market, moreover, to

develop human resources in production technology in order to maximize the efficiency in this

area.

 

**********************************************************************************************************************************************************************

Malugo (Thailand) Co., Ltd.

Address : 154  Moo 5 Bangna-Trad Rd., KM.36 T. Bangsamak, A. Bangpakong, Chacheongsao 24130, Thailand

Office Tel:  +66 38-571-921

Office Mobile: +66 98-2560408, +66 98-2561408

Contact : Mr.Wisarut Rattanapan