Caution Label

 

           Sticker ป้ายคำเตือน ที่ใช้เป็นป้ายกำกับสำหรับติดบนอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ

หรือบริเวณที่ควรระวัง  ซึ่งมีหลายหลายตามแบบของลูกค้า และทำได้หลากหลายวัตถุดิบ

อาทิ เช่น แบบกันน้ำ ฉีกไม่ขาด เหมาะสำหรับใช้งานติดกลางแจ้ง เป็นต้น